Ett inkluderande samhälle

Integrera Mera ideell förening har som vision att skapa ett samhälle där man har respekt för olikheterna och lever jämlikt och fritt från diskriminering. Bl.a. driver vi projekt för en snabbare social- och arbetsmarknadsintegration samt hjälper och inspirerar företag och organisationer i deras arbete med social hållbarhet.

Föreningen har vunnit flera utmärkelser och har valts ut till en utav de 100 sociala innovationer som kan rädda Sverige. Detta gör vi i samverkan med övriga representanter för civilsamhället, offentlig och privat sektor samt forskningsvärlden.

  • organisationsnummer: 802502-0309
  • BG 679-9589
  • Swish 1233397577
  • stadgar

Styrelsen

Mariana Morosanu – ordförande

Ann Eklöf – kassör

Julia Sandwall –ledamot (vice ordförande)

Kristina Mauritz – ledamot (sekreterare)

Niclas Olstedt – ledamot

Syed Latif – ledamot

Revisor

Bernt Legersjö

Valberedningen

Anna Carendi

Tina Gardestrand

Bli medlem