Böcker

Lättlästa böcker

http://lattlast.se/ll-forlaget

Böcker och skrifter om svenska språket

BOK. Är koncentrerat till det som är viktigast att lära sig som nyanländ.
Ska passa även för självstudier. Framtaget av lärare i svenska som andraspråk och testat på studerande. Finns att beställa på Samuel Issa Förlag 226 kr.

Boktips

http://blog.lardigsvenska.com/p/bocker.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *