Ett drägligt liv

En utav våra fantastiska bloggare, Evelin, berättar om hur invandringen berikat hennes familj, glädjen kring systern som nybliven mamma, men även oron som familjen nu står inför när pappan nu ska utvisas.

I slutet på januari blev en av mina systrar mamma för första gången. En stor lycka är det att få barn, kanske den största. Den lilla knutna handen, ett barn som bara vill vara nära sina föräldrar och höra deras hjärtslag. Band som knyts för hela livet.

Nu står de inför en hård verklighet. Pappan i familjen har fått besked om utvisning. Livet är helt plötsligt slaget i spillror. Den lyckliga framtiden förmörkas av oro och tankar om “hur ska det gå?” blandat med ilska mot världen, gränser, regler och lagar.

Varje dag möter människor i Sverige beskedet om utvisning. Under januari månad fick t.ex. 752 personer avslag på sin asylansökan av 4846 ansökningar. (Migrationsverket, 2016). Det är 752 personer, människor som kan tvingas återvända till ett liv i förföljelse, hot om våld, icke-demokratiska strukturer mm.

Många får stanna, börja ett liv med andra möjligheter än vad som kunnat erbjudas i det land man lämnat. De allra flesta människor gör det bästa av den möjligheten, oavsett vad medier och politiker försöker förmedla. Invandring berikar Sverige på många sätt, tyvärr lyser den politiken och mediebevakningen med sin frånvaro.

Min bror är gift med en kvinna som flyttat till Sverige från Peru. Vägen till ett jobb i Sverige var lång. Inte för att hon saknade utbildning; nej i Peru hade hon sin tandläkarutbildning klar, men hade inte råd att ta ut examen. Utbildningen i Peru är mycket kostsam och krävde att hon också arbetade.

När hon kom till Sverige läste hon först SFI. Eftersom att hon inte kunde ta studiebidrag arbetade hon som personlig assistent vid sidan av studierna. Därefter sökte hon in på KY-utbildning för att komplettera sin utbildning så att hennes tandläkarutbildning ska motsvara en svensk utbildning. Totalt har hon studerat nio år efter gymnasiet. Hon ser Sverige som en möjlighet att få leva ett bra liv. I Peru hade hon tjänat motsvarande 20% av sin inkomst som hon har i Sverige. Hon hade bott med sina föräldrar eller sin partners familj på grund av ekonomiska begränsningar. Hennes barn hade inte kunnat läsa på universitet eller högskola gratis.

Hon har haft “tur”. Hon har inte flytt från annat än fattigdom. Hon är inte ärrad av trauman och krig. Det hon ser som en möjlighet, ser vi som en rättighet. Ett drägligt liv.

/ Evelin

Läs mer på:

Migrationsverket. (2016). Statistik januari 2016.

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871592564/1454329080354/Avgjorda+asylärenden+2016+-+Asylum+decisions+2016.pdf 

International Labour Office. (2002). ”Lön efter yrke och land”.

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_1366026597536_ilo7yrkeni24lander_pdf/$file/ilo7yrkeni24lander.pdf  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *