Familjematchning

Jag hör ofta talas om att Sverige behöver ett starkare civilsamhälle. Det är sällan man hör något om hur vi kan involvera våra barn i att skapa just detta. Att skydda våra barn är det viktigaste uppdraget vi har som föräldrar och medmänniskor. Emellertid kan vi inte avskärma barnen från verkligheten till en sådan grad att det enda de upplever är en fasad. Tids nog kommer fasaden att krackelera och våra barn kommer att vara sämre förberedda på den verklighet som finns därbakom.

Mot denna bakgrund  har vi i lördags startat  projektet Familjematchning. Missionskyrkan i Lekeryd stod värd. Vi vill rikta ett stort tack till pastor Kennet Heinevik som har varit positiv till projektet från allra första början och stöttat oss hela vägen. Kyrkan har ordnat med transport för flyktingfamiljerna till och från Lekeryd och med trevligt fika. Kennet tog ett par minuter för att bl.a. berätta att i Lekeryd träffar de inte på flyktingar och att just kunna erbjuda de svenska familjerna denna möjlighet var högt uppskattat.

Fyra svenska barnfamiljer spenderade delar av eftermiddagen tillsammans med fyra flyktingfamiljer. Trots att språket inte var den gemensamma nämnaren så har familjerna kunnat berätta om sig själva och knutit nya bekantskaper. Tanken med projektet är just att underlätta möten mellan människor och skapa ny vänskaper med personer som man kanske inte annars hade träffat. Barnen tog med sig leksaker, böcker och lite annat hemifrån som de ville dela med sig av. Tillsammans har alla barn målat, spelat pingis, fikat och språket blev sekundärt.

Barnen är i fokus i projektet då det syftar till att ge flyktingbarnen en möjlighet till att se hur det svenska samhället ser ut och samtidigt berikas de svenska barnens liv med erfarenheter och kunskaper om dessa barn. Julia Sandwall utryckte det så väl i en utav sina  föreläsningar:

“Varför betala för dyra resor när man kan låta världen komma hem till en? …. och det kostar ingenting!”

Min fråga till er är då – varför inte erbjuda era barn en risk- och kostnadsfri resa till Syrien, Irak eller Afghanistan? Det kostar ingenting, det är enkelt och det kan betyda mycket för både vuxna och barn! Jag är säker på att det finns fler ställen som Lekeryd där man kanske skulle behöva lite hjälp med att ta steget och våga träffa andra barnfamiljer som kanske inte talar samma språk som vi, men som trots allt skulle kunna bli våra vänner.

Vi söker även andra samarbetspartners i form av skolor, kyrkor, studieförbund som kan och vill underlätta möten mellan svenska barnfamiljer och flyktingbarnfamiljer. Är du intresserad? Du kan skriva till oss på info@integrerajonkoping.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *