Föreningen

  • organisationsnummer: 802502-0309
  • BG 679-9589
  • Swish 1233397577
  • stadgar

Styrelsen

Mariana Morosanu – ordförande 

Ann Eklöf – kassör 

Julia Sandwall –ledamot (vice ordförande)

Kristina Mauritz – ledamot (sekreterare)

Niclas Olstedt – ledamot

Syed Latif – ledamot

Revisor

Bernt Legersjö 

Valberedningen

Anna Carendi

Tina Gardestrand