Kallelse till årsstämman för Integrera Mera ideell förening

Är du medlem i föreningen Integrera Mera? Då är du varmt välkommen till årsstämman!

Datum: 20 april 2017
Plats: Jönköpings läns museum
Tid: 16:30 – 18:30 (OBS!! mötet måste avslutas senast 18:30)
Har du köpt medlemskap för hela familjen, s.k. familjemedlemskap (200:- /år), är alla familjemedlemmar välkomna! Vi behöver veta senast den 17 april om du kommer och hur många ni blir.
Anmälan till: mariana@integrerajonkoping.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *