Ordböcker

arabiska – svenska

persiska – svenska

dari -svenska

 

Lexin

Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska.

Lexin svenska family

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *