Regler kring arbete

Asylsökande

Vill du anställa en asylsökande?

För att en asylsökande ska arbeta behöver denna vara undantagen från kravet på arbetstillstånd (personen har en AT-UND). Detta framgår av LMA-kortet som alla asylsökande i Sverige har.

När du anställer en asylsökande ska du fylla i blanketten Anmälan om anställning av asylsökande – för arbetsgivare som anställer en asylsökande. Denna ska sedan skickas till mottagningsenheten på migrationsverket där den asylsökande är inskriven. Du kan läsa mer om detta här.

 

Nyanländ med uppehållstillstånd

Om du vill anställa en nyanländ med uppehållstillstånd kan du få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

Krav för instegsjobb (subventionerad anställning): uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna samt anställningen ska vara kopplad till svenska för invandrare, sfi.  Medborgare från annat EU/EES-land eller från Schweiz kan inte få instegsjobb.

Jobbet kan vara på heltid, deltid, tillsvidareanställning, provanställning eller tidsbegränsad anställning. Du kan läsa mer om instegsjobb här.

Här kan du läsa mer om etableringsinsatser, boende m.m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *