Regler kring praktik

Olika regler gäller beroende på om du vill erbjuda praktik åt asylsökande (det vill säga någon som saknar uppehållstillstånd) eller åt nyanlända som har erhållit uppehållstillstånd.

Asylsökande

För att kunna erbjuda praktik åt asylsökande behöver du teckna avtal om praktik med Migrationsverket.  Avtalet gäller tre månader i taget och praktiken får som längst pågå i sammanlagt sex månader på samma arbetsplats. Det krävs underskrivet avtal innan praktiken påbörjas. När du har en asylsökande som praktikant får du inte betala ut lön eller annan ersättning. Efter avslutad praktik ska du lämna ett intyg till praktikanten.

Om du vill veta mer kan du läsa här eller skicka e-post till praktikteamet i Stockholm.

( stockholm-mottagningsenheterna-teampraktikgruppinfo@migrationsverket.se )

Nyanlända med uppehållstillstånd

För att kunna erbjuda praktik åt nyanlända med uppehållstillstånd så är det Arbetsförmedlingen du ska vända dig till. Du kan välja att antingen ringa Arbetsförmedlingen på 0771-416 416 och tryck 4.

Här kan du läsa mer om etableringsinsatser, boende m.m.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *