Starkare tillsammans

Med anledning av det stora flyktinginflödet står Sverige idag inför stora utmaningar både vad gäller mottagningen men även integrationen i det svenska samhället. För en flyktinginvandrare i Sverige tar det idag ca 7 år innan han/hon kommer i arbete, oavsett utbildning och kvalifikation. Detta innebär stora kostnader för samhället med även en fördröjd integration vilket i sin tur medför en större risk för att högerextremismen får ett försprång i samhället. Det senare har vi redan sett tecken på, Trollhättan och mordbränder vid asylboenden, för att nämna något. Samtliga inblandade myndigheter, kommuner och civilsamhället arbetar aktivt för en bra mottagning och integration inom ramen för sina ansvarsområden. Emellertid så ställer rådande läge än större krav på samspelet mellan civilsamhället och övriga inblandande aktörer i syfte att undvika en framtid där det tar ännu längre tid för att en flyktinginvandrare att komma i arbete.

Första gången som jag har hörde talas om Kanadamodellen var under ett seminarium anordnat av Migrationsverket på Almedalen sommaren 2015. Jag tror inte att någon kunde ana då hur pass stort flyktinginflödet skulle bli. Kanadamodellen användes då som inspiration till en bättre integration i Sverige. Med anledning av de utmaningar vi nu står inför känns det ännu mer angeläget att identifiera vad som har gjort Kanada framgångsrikt i sitt integrationsarbete. Hur kan kanadensarna ha en fortsatt positiv attityd till invandring och hur är det möjligt att inga invandringsfientliga partier har fått gehör i Kanada. Ett land som liknar Sverige på så många sätt och som tar emot ca 0,7 % av den totala befolkningen varje år (ca 250 000 personer).

Att 60 % av invandringen till Kanada utgörs av arbetskraftsinvandring medan flyktinginvandring utgör en liten del av den totala invandringen till Kanada är ett faktum. Inträdet regleras av ett rigoröst urvalssystem där den enskildes kompetens matchas mot samhällets behov. Vidare har modellen beskrivits som en klassisk socialliberal modell för invandring med friare arbetsmarknad, mindre bidrag, ett starkare civilsamhälle och mindre diskriminering. Karaktäristiska element för Kanadamodellen: en välfungerande arbetsmarknad med mindre anställningsregler och friare lönebildning; civilsamhället har en stor betydelse; mycket av integrationen har lagts på entreprenad till icke statliga organisationer, varav många drivna av invandrare själva.

Syftet med denna webbplats är att vi tillsammans ska utveckla ett noggrant och framgångsrikt sätt att hantera frågor kring invandring och integration i Jönköpings kommun. Vi behöver mer krafter, bättre samordning och ett starkare civilsamhälle. Har du förslag på hur vi skulle kunna uppnå detta? Hör gärna av dig här.

Hälsningar

Mariana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *