Studieförbunden

Studieförbund – organisationer som ägnar sig åt folkbildning

Studiecirklar, föreläsningar, mötesserier, projekt

Folkuniversitet

Swedish for asylum seekers. The courses are free of charge, but in order to register you must have a LMA number. You must have your LMA card with you att the first lesson. More information you find here.

Svenska för dig som söker asyl. Kurserna är gratis, men du behöver ha ett LMA-nummer. Du behöver också ha med dig ditt LMA-kort när du kommer första gången på kursen. Mer information hittar du här.

SFI

Du har rätt till svenskundervisning för invandrare (SFI) om du är bosatt i kommunen, det vill säga efter att du har fått uppehållstillstånd.

Du kan ansöka genom att gör ett personligt besök på Vägledningscentrum. Mer information hittar dupå Skolverkets hemsida samt på Jönköpings kommun hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *