Tag: Integration

Praktikant-/jobbmässa i Jönköping

IntegreraMera tillsammans med Centerpartiet och Studieförbundet Vuxenskola kommer att anordna en praktikant-/ jobbmässa för nyanlända med eller utan uppehållstillstånd. För att kunna bättre planera eventet behöver vi hjälp med att kartlägga vilket intresse och nyanländ kompetens som finns. Är du nyanländ eller känner du någon kan du skicka svar till info@integrerajonkoping.se och ange följande:

Read More Praktikant-/jobbmässa i Jönköping