Tag: Missionskyrkan

Familjematchning

Jag hör ofta talas om att Sverige behöver ett starkare civilsamhälle. Det är sällan man hör något om hur vi kan involvera våra barn i att skapa just detta. Att skydda våra barn är det viktigaste uppdraget vi har som föräldrar och medmänniskor. Emellertid kan vi inte avskärma barnen från verkligheten till en sådan grad …

Read More Familjematchning