Andreas Pernblad, Region Jönköpings län

Tack Integrera Jönköping för ett oerhört och givande samarbete med ett bra ledarskap och inspirerande engagemang! I vårt projekt med att hitta spetskompetens till länets företag har ni och er arbetsmässa varit oumbärliga, jag ser fram emot fortsatt samverkan i framtiden.