Asides

Industrin är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och har stor betydelse för vårt välstånd och gemensamma välfärd. Bristen på arbetskraft med lämplig kompetens är de största utmaningarna och tillväxthindren för industrin idag.

Kan vi tänka nytt- eller har vi tänkt färdigt kring hur vi kan hjälpa företag i Jönköpings län till att få tillgång till rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid samtidigt som vi löser en utav vår tids största utmaningar- det växande utanförskapet?

Read More Frukostmöte- integration och strategisk kompetensförsörjning inom tillverkningsindustrin

0