Vi som jobbar med fritidsmässan

Mariana Morosanu, Integrera Mera

Mariana.1“För drygt 10 år sedan flyttade jag till Sverige. När jag tänker tillbaka på min integrationsresa tänker jag i första hand på människorna som jag träffade under resans gång. Såhär i efterhand så inser jag betydelsen av att ha träffat människor som var nyfikna och intresserade av att lära känna mig men även villiga att ge en hjälpande hand med både stort som smått. Utan dessa människor så skulle jag varken vara den jag är eller ha det liv som jag har idag.

Det är därför som jag har bestämt mig för att, i min tur hjälpa andra på deras integrationsresa. Jag har därmed tagit initiativet till att anordna en jobb- och praktikmässa för asylsökande och nyanlända. Kort tid därefter tog jag initiativet till Fritidsmässan för integration. Ingen utav dessa hade varit möjliga att genomföra utan samarbetet mellan det offentliga och civilsamhället och utan mina fina Integrera mera – vänner.

På Fritidsmässan för integration arbetar jag som projektledare.”

 

Julia Sandwall,  Region Jönköpings län

“Förra våren startade jag Facebookgruppen ”Integrera mera Jönköping” och är en av grundarna till föreningen med samma namn. Tillsammans med nyfunna vänner i nätverket och tack vare föreningen har jag fått Julialära känna människor från hela världen och fått uppleva saker som jag aldrig trott var möjliga.

På Region i Jönköpings län har jag som fokusområde kulturutveckling för asylsökande och nyanlända i vårt län. Jag jobbar med bland annat “fånga upp” länets asylsökande och nyanlända konstnärer och kulturaktörer. Jag lotsar in dem i föreningsliv, konstnärliga projekt, på arbetsplatser osv. Jag är oerhört tacksam över att jag dagligen får möjlighet att möta så många begåvade och spännande personer.

På Fritidsmässan för integration arbetar jag som projektledare kultur.

Integrera mera du med!”

Fredrika Lindström, Smålandsidrotten

Fredrika”Jag jobbar med integration genom idrott. Föreningslivet har och fått en nyckelroll i arbetet med inkludering och etableringen av nyanlända. Idrottsrörelsen är en naturlig mötesplats mellan individer, en plats där vi möts oavsett vår bakgrund. Som idrottskonsulent på Smålandsidrotten jobbar jag med att stödja idrottsföreningar i sitt arbete med ökad mångfald, inkludering och delaktighet.

På Fritidsmässan arbetar jag som projektledare idrott. ”

Emil Qvarnström, Röda Korset

“Jag jobbar med integration på det sättet att jag genom matchningar utifrån intressen, ålder och utbildning ser till att likasinnade får träffas. Det går ut på att nyanlända och etablerade jönköpingsbor skickar in Emilvarsin ansökan där de får fylla i just de ovanstående frågorna och utifrån det så gör jag en matchning. Det ska vara ett utbyte där man lär sig av varandras bakgrunder, kultur och seder.

På Fritidsmässan arbetar jag som konferencier.”

Thomas Yaftali, Jönköpings kommun

Thomas“Jag jobbar med integration på Utvecklingsavdelningen Kultur och fritid på Jönköpings kommun. På  Fritidsmässan för integration arbetar jag som samordnare för mässvärdarnas arbete samt säkerheten i samband med mässan.

Under mässan kan du kontakta mig  036/10 69 09 ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *