Vägen mot ett hållbart samhälle

Varmt välkomna till Jobb- och utbildningsmässan för nyanlända och asylsökande som anordnas för tredje året i rad av föreningen Integrera Mera. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi kunna erbjuda företag i Jönköpings län möjligheten till att komma i kontakt med nyanländ kompetens. Ett bra tillfälle för företag och organisationer att vinna konkurrensfördelar och förbättra sin lönsamhet genom att arbeta med social hållbarhet.

Jobbmässan syftar till att minska utanförskapet och erbjuda företag möjlighet till kompetensförsörjning. Vi arbetar därför för att nyanlända och asylsökande i länet ska besöka mässan och på sådant sätt, kunna erbjuda företag i Jönköpings län en plattform för att komma i kontakt med nyanländ kompetens.

Utbildnings- och erfarenhetsnivån är varierande, mässan är därför ett fantastiskt tillfälle för företag, oavsett bransch, att komma i kontakt med just den kompetens de söker. Vi vet även att otydlighet kring regler vid praktik och arbete, anställningsstöd, m.m. är ett hinder i arbetsmarknadsintegrationen. Vi har därför bjudit in både Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som kommer dels att hålla ett informationspass kring gällande lagstiftning, men även att finnas på plats för att svara på frågor under dagen. CSR-Småland berättar mer om social hållbarhet och vägen mot hållbara affärer och Allservice industri, All:IN Skillingaryd, företag som erbjuder utbildning och praktik inom tillverkningsindustrin, kommer att ge en beskrivning av det samarbetet de har med företag inom branschen. Ett detaljerat program kommer inom kort.

Kontaktperson: Mariana Morosanu, mariana@integrerajonkoping.se, 070-440 28 55

Datum: 8 mars 2018, 09:00 – 17:00

Plats: Länsmuseet i Jönköping

Anmälan: gör du här senast den 1 mars. Begränsat antal platser!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *